Hướng dẫn doanh nghiệp gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu

Giấy chứng nhận nhãn hiệu là một chứng từ pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, bởi nhãn hiệu chính là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Theo quy định tại điều 93 Luật sở hữu trí tuệ hiện hành thì giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Như vậy, để đảm bảo quyền lợi thì doanh nghiệp cần gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu khi đến hạn. Bài viết sau đây sẽ được các chuyên viên dịch vụ đăng ký nhãn hiệu logo của Lawkey cung thông tin về thủ tục trên:

Thời điểm cần thực hiện thủ tục:

Để được gia hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thì trong vòng 06 tháng trước ngày mà Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn được quy định nêu trên nhưng không được phép quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ phải nộp lệ phí gia hạn cùng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Trình tự thực hiện:

– Tiếp nhận đơn yêu cầu gia hạn: Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc nộp đơn yêu cầu có thể nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

– Xử lý đơn yêu cầu gia hạn:
+ Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
+ Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu gia hạn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu gia hạn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết địnn từ chối gia hạn.

Hồ sơ đơn yêu cầu gia hạn và thời hạn giải quyết:

Hồ sơ bao gồm:

+ Bản gốc Văn bằng bảo hộ;
+ Giấy uỷ quyền (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);

+ Tờ khai 02 bản (Gửi lại cho quí khách khi nhận được thông tin gia hạn);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thời hạn giải quyết:

01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là những ý kiến tư vấn về thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, để được tư vấn chi tiết hơn vui lòng liên hệ trực tiếp với Lawkey.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here