Phương pháp tính thuế đối với cá nhân làm đại đại lý bảo hiểm

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm được quy định cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc áp dụng phương pháp tính thuế đối với cá nhân làm đại đại lý bảo hiểm

dich-vu-ke-toan-gia-re-2

a) Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm là cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với c doanh nghiệp bảo hiểm theo hình thức đại lý bán đúng giá.

b) Đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng số tiền hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhận được trong năm dương lịch.

Ví dụ : Ông Nam trực tiếp ký hợp đồng với Công ty bảo hiểm Vicholadi để làm đại lý xổ số cho Công ty. Trong năm 2019 Ông Nam nhận được tiền hoa hồng đại lý tổng cộng là 230 triệu đồng (>100 triệu đồng). Như vậy, Ông Nam thuộc diện phải nộp thuế đối với hoạt động làm đại lý xổ số với doanh thu tính thuế là 230 triệu đồng.

2. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân làm đại đại lý bảo hiểm

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu, cụ thể được quy định như sau:

a) Doanh thu tính thuế đối với cá nhân làm đại đại lý bảo hiểm

 Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số tiền hoa hồng, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhận được từ oanh nghiệp bảo hiểm (sau đây gọi là tiền hoa hồng).

b) Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu

Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là 5%.

c) Xác định số thuế phải nộp đối với cá nhân làm đại đại lý bảo hiểm

Cách xác định số thuế phải nộp như sau:

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Trong đó:

– Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại mục a.

– Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại mục b.

d) Thời điểm xác định doanh thu tính thuế đối với cá nhân làm đại đại lý bảo hiểm

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền hoa hồng cho cá nhân.

Như vậy, bài viết đã mang đến cho bạn đọc các thông tin về nguyên tắc áp dụng, cách xác định doanh thu tính thuế, thời điểm tính thuế đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm. Nếu bạn đọc vẫn còn chưa hiểu và mong muốn nhận được sử giải đáp từ các chuyên dịch vụ kế toán giá rẻ Lawkey vui lòng liên hệ trực tiếp.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here